jobs

Beste sollicitant,

Gezien de verkoop van Antwerpse Diamantbank (ADB) niet succesvol afgerond kon worden, heeft KBC beslist om, in uitvoering van de overeenkomst met de Europese Commissie, de kredietdossiers en activiteiten van Antwerpse Diamantbank (ADB) geleidelijk en op geordende wijze af te bouwen.

Bijgevolg heeft Antwerpse Diamantbank haar aanwervingen stop gezet.

Wij danken u voor de belangstelling die u in onze Bank betoonde en wensen u veel succes in het vinden van een gepaste betrekking.

Met vriendelijke groeten

Human Resources

* * *

Dear applicant,

Given that the sale of Antwerp Diamond Bank (ADB) could not be successfully completed, KBC has decided, in implementation of the agreement made with the European Commission, to run down the loan portfolio and activities of ADB in a gradual and orderly manner.

Therefore Antwerp Diamond Bank has stopped its recruitment process.

We thank you for the interest shown in our Bank and we wish you a lot of success in finding an appropriate job.

Yours truly

Human Resources